perjantai 8. joulukuuta 2017

Lähisuhde- ja perheväkivalta vaatii nopeita ja konkreettisia toimia


Suomi täytti 100 vuotta. Suomen naiset saivat ensimmäisinä maailmassa äänioikeuden. Maatamme pidetään tasa-arvon edelläkävijänä.

Kuitenkin Suomen naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhde- ja perheväkivalta on vielä tabu ja valitettavan yleistä. Väkivalta vaatii välittömiä toimia rikosten kitkemiseksi. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille, ja joka kolmas Suomen nainen kokee elämänsä aikana kumppaninsa tekemää väkivaltaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista. Rikosten kitkeminen Suomesta vaatii nykyistä mittavampia toimia niin tapausten ennaltaehkäisyyn, väkivallan uhan alla elävien suojeluun, kuin jo uhriksi joutuneiden auttamiseen. Väkivaltaa on torjuttava mittavasti.

Vuoden 2017 alussa valtioneuvosto on asettanut toimikunnan, jonka on määrä valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva ohjelma vuosille 2018-2021. Työssä väkivallan torjumiseksi tulee kiinnittää huomio nopeaan puuttumiseen sekä tukipalveluihin.

Apua tarvitsevien ja uhan alla elävien oikea-aikainen kohtaaminen edellyttää terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä poliisin välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostamista. Viranomaisille on koulutuksen avulla taattava myös vahva ammattiosaaminen ja tarvittavat työkalut väkivaltaepäilyn tapauksiin puuttumiseen.

Meillä tapahtuu myös järkyttävää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siksi myös lastensuojelun sekä varhaiskasvatus- ja opetustoimen linkittyminen väkivallan vastaiseen työhön on ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja elämään. Kaikilla on oikeus elää ilman väkivallan uhkaa iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Ilmainen palvelunumero 080 005 005 on ympäri vuorokauden auki. https://www.nollalinja.fi/


Raija Lummi, torniolainen kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Naistenliiton hallituksen jäsen

perjantai 17. marraskuuta 2017

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitu...
http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf


Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitukseen. Tavoitteeni on saada uusi nuori kokoomusnainen Torniosta Jaana Kostiainen varalle liittohallitukseen. Show must go on, Uusia pitää saada mukaan vaikuttamaan.perjantai 10. marraskuuta 2017

https://yle.fi/uutiset/3-9921353


Maanantai 13.11.2017 on tärkeä päivä alueemme kunnille.
Silloin Meri-Lapin kunnissa äänestetään tulevaisuudestamme ja  elinvoimastamme.


Äänestäkäämme siis alueemme ihmisten puolesta. Yhteisyritys, jossa omistajina olisi Mehiläisen ohella alueemme kunnat, turvaa meidän erikoissairaanhoidon jatkossakin, pelastaa ihmishenkiä, vähentää vaarankilometrejä Rovaniemelle, pitää amk-opetuksen ja harjoittelupaikat etenkin terveyspuolella Kemissä, edesauttaa Tornion ammatillisen korkeakoulutuksen jatkuvuuden, pitää elinvoimaisuutta Torniossa ja seutukunnassa. Nuoret pysyvät paremmin paikkakunnalla, asuntomarkkinat pysyvät hengissä ja asuntojen arvot säilyvät. Meidän tulee äänestää myös työpaikkojemme puolesta


Alueellamme ei ole varaa yhdenkään työpaikan menettämiseen! Äänestetään siis elinvoiman ja palveluiden puolesta!


Raija, Kokosydämellä alueemme puolesta.

tiistai 24. lokakuuta 2017

On kansalaisvaikuttamisen aika! Torniossa kuten kaikissa Suomen kunnissa ollaan yhdessä kuntalaisten kanssa tekemässä Uutta Uljasta Kuntaa.


Olethan mukana vaikuttamassa!
https://www.otakantaa.fi/fi/?text_with_button=tornio&text=tornio&status=&participations=&owner_type=&sorting=newest&display_type=boxes


lauantai 21. lokakuuta 2017

Ei liikuta tyttöjä?


Tytöt liikkuvat vähemmän kuin pojat. Se on kiistaton tosiasia ja se näkyy lukuisissa tutkimuksissa ja pro gradu- ja väitöskirjoissa. Asiaa voi tarkastella historian kautta. Vanhastaan urheilua ja liikuntaa on pidetty miesten ja poikien asiana, joista esimerkkinä olympialaiset olivat antiikin Kreikan tapa liikuttaa poikia ja miehiä kisailemaan ja vilvoittelemaan keskenään.

Vielä nykyään poikien ja miesten liikuntaa tuetaan enemmän verovaroin. Niitä harrastuksia, joissa pojat ovat selkeänä enemmistönä, esim. palloilulajit ja jääkiekko, tuetaan paljon enemmän julkisin varoin kuin tyttöjen suosimia lajeja kuten tanssia, voimistelua, taitoluistelua ja ratsastusta, jotka saavat vain hippusia siitä tuesta, jota poikien suosimat lajit saavat. Poikien ja miesten suosimia lajeja pidetään standardeina liikunnalle. Jos ja kun niiden käytössä tytöt ovat vähemmistönä, arvostellaan ja kysytään miksi tytöt eivät niitä käytä. Harvassa suomalaisessa kunnassa ratsastus-, tanssi- tai kuntosaliurheilu on rahoitettu yhteisin verovaroin. Sen sijaan jääkiekko- ja jääpallohallit ovat kunnissa peruspalveluja kuntalaisille.

Voisimme ottaa mallia esim. Ruotsin Haaparannasta, jossa tyttöjen suosimia lajeja ja sitä kautta tyttöjen liikuntaa on alettu korostaa kunnan toiminnassa. Tukemista toteutetaan antamalla tyttöjen käyttämille harrastuksille aikaisempia iltavuoroja ja jakamalle mm. aikuisten miesten seura-aikoja myöhemmille iltavuoroille. Seuroja tuetaan lisäksi panostamalla suuremmalla summalla tyttöjen osallistumista liikunnalliseen järjestötoimintaan. Tämä ei ole pois poikien osallistamisesta vaan tämä lisää kokonaisliikunnan osuutta. Tytöt ja pojat pitää saada samalle tasolle liikunnan harrastamisessa ja lisätä näin nuorten liikuntaa kokonaisuudessaan.

Helsingin kouluissa on menossa kokeilu, jossa liikunnanopettajat ja kunnan kouluterveydenhoitajat tekevät yhteistyötä valitsemalla nuorista koululaisista ne, jotka ovat syrjäytymässä liikunnasta ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. On tärkeää löytää moniammatillisesti koululaisista ne nuoret, jotka hyötyvät eniten ohjauksesta liikunnan pariin. Helsingistä on saatu hyviä kokemuksia ja käytäntöjä tämän toiminnan kehittämiselle.  Toiminta muistuttaa Personal Trainer- toimintaa, jossa jokaiselle räätälöidään oma ohjelma. Tämä toiminta säästää pitkällä tähtäyksellä yhteisiä verovaroja inhimillistä puolta unohtamatta.

Jokaisessa kunnassa löytyy varmasti koulujen monitoimi- ja liikuntasaleja, jotka ovat vajaakäytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Niihin voidaan moniammatillisesti perustaa esimerkiksi punttisalitoimintaa, joka on erityisesti tytöille suosittu liikuntamuoto ja joka tulee kalliiksi nuorille, jotka joutuvat kunnan palvelun puutteessa turvautumaan yksityiseen palveluun. Vähävaraisten vanhempien jälkikasvulla ei ole valinnanvaraa, jos kunnan tarjoamaa mieleistä liikuntapalvelua ei ole tarjottavana.

Raija Lummi

Lapin ja Tornion Kokoomusnaisten puheenjohtaja, torniolainen kuntapäättäjä

maanantai 24. heinäkuuta 2017

Ruotsin kieli menee tunteisiin

Ruotsin kieli jaksaa puhututtaa Suomessa tunnetasolla, vuodesta toiseen. Ruotsin kielen vastustajille on yhteistä tunnepitoinen, jopa vihamielinen asenne kieltä kohtaan. Mitä jos puhuisimme ruotsin kielen tärkeydestä asialinjalla?  Miksi ruotsin kieli on tärkeä meille suomalais-ugrilaisen kieliperheen asukkaille? Mielestäni naapurin kieltä on hyvä osata edes tyydyttävällä tasolla.
Ulkomaankauppa on meille elinehto. Vientimaidemme ykkönen on Saksa, kakkonen Ruotsi ja kolmantena on Venäjä (https://ek.fi/mita-teemme/talous/perustietoja-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/). Juuri EU-maat ovat meille tärkeitä (noin 60 % kaupasta). Vienti Venäjälle väheni 6 % ja sen osuus tavaraviennistä oli vuonna 2016 alle 6 %. Suomen vienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan vuoden 2016 tammi-elokuussa neljä prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vienti oli arvoltaan lähes 3,6 miljardia euroa.
Me elämme pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jolla on pohjoismainen kulttuuritausta. Pohjoismaisella yhteistyöllä on takanaan yli 60 vuotta. Pohjoismaiden Neuvosto perustettiin vuonna 1952. Pohjoismainen yhteistyö kattaa kulttuurin, politiikan sekä vero- ja turvallisuusasiat. Ulkoministeriö koordinoi hallitustenvälistä pohjoismaista yhteistyötä.
Pohjoismaita yhdistävät yhteinen historia, samankaltainen kulttuuri ja yhteiskuntajärjestelmä sekä pohjoismaiset kielet. Näissä maissa puhutaan ”ruotsia muistuttavaa kieltä”.  Jokaiselle viidelle pohjoismaalle on yhteistä vahva oikeusvaltioperiaate, kansanliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivisuus, sananvapaus, tasa-arvo, yhteisvastuullisuus ja luonnonläheisyys. Suomi on virallisesti suomen- ja ruotsinkielinen. Siitä on hyvä pitää kiinni.
Pohjoinen ulottuvuus on nousussa ja yhteistyötä halutaan tiivistää. Siinä on myös paljon kaupallista potentiaalia, paljon tekemätöntä työtä, varsinkin matkailun, juuri elämysmatkailun markkinoinnissa. Maailman levottomat tapahtumat ovat tuoneet rauhallista, puhdasta ja turvallista elämää arvoonsa. Pohjolassa on turvallista. Ihmiset hakevat rauhaa ja turvaa myös matkailusta. Pohjolaa on hyvä markkinoida yhdessä. Siihen tarvitaan kielitaitoa ja kommunikaatiota.
Pohjoismainen yhteistyö, yhteinen historia ja perinteet, varsinkin täällä Pohjois-Suomessa on arkea. Täällä on eletty, tehty työtä ja rakastettu yli rajan. Skandinaavien kieli, ”skandinaaviska” on yhteinen työ- ja kommunikointiväline. Kieli on portti länteen ja Suomi on osa länsimaista demokratiaa, henkisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Ruotsin kielen osaaminen helpottaa muiden kielten oppimista. Suomen kielen rakenteet poikkeavat täysin muista länsimaisista kielistä.
Metsä on Ruotsin ja Suomen yhteinen vihreä kulta. Ruotsi kunnioittaa Suomen itsenäistä 100 vuotista taivalta mm. lahjoittamalla meille 12 ns. postdoc-virkaa, eli väitöskirjan jälkeistä virkaa, metsäalan yhteiselle tutkimustyölle. Tutkimustyö on tärkeää ja kansainvälistä. Suomen on hyvä olla kimpassa Nobel-Ruotsin kanssa tutkimus- ja innovaatiotyössä.
Kieli on kulttuuria ja kommunikaatiota. Ruotsin kieli on portti länteen ja muihin pohjoisgermaanisiin kieliin, myös englantiin. Ruotsin kieli avaa oven myös norjan, jopa tanskan kieleen. Yhteisellä ”skandinaaviskalla” me suomalaiset pääsemme osaksi läntistä pohjoista ulottuvuutta, kaupallisissa ja kulttuurisissa verkostoissa. Kieli luo yhteyksiä ja niitä me Itä-Pohjolassa tarvitsemme. Kielitaidolla pääsee lähemmäksi toista. Pohjoismaissa pääsemme omalla kouluruotsillammekin lähemmäksi länttä. Ruotsin kieli on sitä paitsi helppo kieli. Toivon mukaan kouluissa motivoidaan ruotsin kieleen.
Raija Lummi, Lapin amk:n kielten lehtori, torniolainen kuntapoliitikko


sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

Kasvetaan yhdessä alueellamme - koulutus ja elinkeinoelämä - på två språk

https://issuu.com/lapinamk/docs/b_6_2017_merivirta_kaukussa_kuhisee
Opiskelijoiden ja kollegojen kanssa messuilla Kalixissa. Kirjoitin mm. tästä tapahtumasta Kaukussa kuhisee -julkaisussa.


Växa i Kalix-messut. Kalixin kunnanneuvos Tommy Nilsson, joka myös johtaa kunnanhalliltusta ruotsalaisessa systeemissä


keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Kiitos torniolaiset!

Kokosydämellä kiitos 3. kaudestani Tornion valtuustoon!


Työ jatkuu koulutuksen, sivistyksen ja elinvoiman eteen.


118 kertaa kiitos!lauantai 8. huhtikuuta 2017

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: Huomenna on äänestäjien vuoro

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: Huomenna on äänestäjien vuoro: https://www.facebook.com/raija.lummi/videos/10208937205091222/ Linkissä on videoterveiseni ennen vaalipäivää. Kokosydämellä Hyvää koul...

Huomenna on äänestäjien vuoro

https://www.facebook.com/raija.lummi/videos/10208937205091222/


Linkissä on videoterveiseni ennen vaalipäivää.


Kokosydämellä

Hyvää koulua! Koulutus on ollut ykkösteemani myös näissä vaaleissa, koska elinvoima lähtee koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Suomella on vain Puu ja Pää. Niitä meidän tulee vaalia.


Yritä, hyvä ihminen! Yrittäjyys luo uskoa, toivoa ja työpaikkoja. Kaupungin tulee luoda edellytykset yrittämiselle. Myös yrittäminen tarvitsee "Puuta ja Päätä". Matkailuun pitää panostaa seuraavaksi. Palvelusetelit auttavat pienyrittäjiäkin.


Harrasta! Ihminen ei elä pelkästä leivästä. Kulttuuri ja vapaa-aika voimaannuttaa, luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja on elämän suola. Jokaisella lapsella pitää olla ainakin yksi harrastus.


Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus ja kohtuus, Omaishoito ja terveyden vaaliminen vaativamman hoivapalvelun ohella on nostettava  jalustalle. Torniota on kehitettävä vauvasta vaariin.


Torniosta pitää tehdä nuorten suosima paikkakunta. Jokainen Tornioon jäävä nuori, työssäkäyvä tai opiskeleva tai muuten lapsia kasvattava perhe ja myös sinkku on pieni lottovoitto.


Siksi pyrin jatkoon kolmannelle kaudelleni valtuustossa. Kokosydämellä.


Raija, numerolla 127
perjantai 7. huhtikuuta 2017

Kohti maksutonta varhaiskasvatusta - askel askeleelta

Kirjoitukseni 15.3. PS

Myötä- ja vastamäessä - kaikissa kunnan asioissa

http://www.kokoomusnaiset.fi/blogi/myota-ja-vastamaessa-vanhetessa-maki-jyrkkenee


Linkissä kirjoitukseni koskien omaishoidon kehittämistä Torniossa.
Ajan asioita myös koulutuksen, yrittäjyyden, elinvoiman ja ennen kaikkea nuorten alueella pysymisen puolesta.


Olen Raija, nro 127. lehtori, flosofian maisteri ja opinto-ohjaaja koulutukseltani.


Olen toisen kauden valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Torniossa.
Työ on kesken valtuustossa ja hallituksessa. Äänestä 127 Raija jatkoon.

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Hyvää koulua kaikille!Pidän kovaa ääntä koulun puolesta, varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.
Ryhmäkoot ovat meillä hyvällä tolalla. Ei kasvateta niitä jatkossakaan. Koulut tulee olla keskenään tasa-arvoisia. Jokainen oppilas ja opiskelija on meille kultaakin kalliimpi.

Valmistuin opettajaksi, filosofian maisteriksi vuonna 1987.


Varmista jatkokauteni Tornion valtuustoon äänestämällä nro 127 


Työskentelen lehtorina ammatillisella puolella. Meidän pitää huolehtia siitä, että Lapin amk pysyy Torniossa. Meillä on kaupungissamme kaupan ja kulttuurin alat. Kaupassa on myös it-koulutusohjelma. Nyt on muuten yhteishaku päällä! Kertokaa nuorille koulutusmahdollisuudesta Torniossa. #lapinamk Ammatillisen korkea-asteen lisäksi meidän pitää huolehtia myös 2. asteen ammatillisesta koulutuksesta Torniossa! #lappiaperjantai 31. maaliskuuta 2017

http://www.pohjolansanomat.fi/lukijat/vanhetessa-maki-jyrkkenee-15967344


Kirjoitukseni omaishoidon tärkeydestä.
Raija Lummi ehdokasnumero 127. Varmista Raija kolmannelle kaudelle Tornion valtuustoon!

tiistai 28. maaliskuuta 2017

Pohjoisesta puhaltavat hyvät tuulet!
Raija, ehdokas numero 127, Tornio

 
Kirjoitukseni Suomen Nainen –lehdessä maaliskuussa 2017, tässä muokattuna:

 

Pohjoisesta puhaltavat hyvät kuntavaalituulet!

Olen torniolainen toisen kauden valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Olen jälleen ehdolla kevään kuntavaaleissa. Miksi?

Kuntavaalit ovat ihmisen näköiset vaalit. Kuntapolitiikassa päätetään tavallisista ja tärkeistä kuntalaisia koskevista käytännön asioista.

Itse koulutuksen asiantuntijana olen kiinnostunut koulupuolesta esikoulusta korkeakouluun ja äitinä nuorten harrastustoiminta on myös sydäntä lähellä. Mieheni on yksinyrittäjä ja yrittäjän arki ja haasteet ovat kotonamme arkipäivää. Ensimmäisellä kaudellani valtuustossa omat vanhempani elivät elämän ehtoopuolta ja vanhustenhuolto ja omaishoito olivat omassa elämässäni tapetilla.

Moni kysyy mitä kuntien tehtäväksi jää nyt kun raskas sosiaali- ja terveyspuoli lähtee kunnista maakuntien huolehdittavaksi. Voin vastata kysymykseen, että keväällä valittavat kuntapäättäjät vasta pääsevätkin käärimään hihat kuntalaisten parhaaksi!

Kuntiin jää yhä tärkeämmälle sijalle koulutus, sivistys, kunnan elinvoima, yritystoiminnan tukeminen ja terveyden edistäminen ja nyt niihin voidaan panostaa.

Suomen kunnissa ajantasaistetaan hallintosääntöä ja kunnissa perustetaan uusia lautakuntia maakunnalle siirtyvän sote-puolen vuoksi. Uudet valtuutetut pääsevät uusien ja mielenkiintoisten asioiden äärelle. Vaikutusvalta pysyy kunnassa. Tornioon perustetaan uusi elämänlaatulautakunta.

Kaikki eivät halua tai voi alkaa kuntapolitiikkaan ja asettua ehdolle 9.4. toimitettavissa vaaleissa, mutta jokainen kuntalainen voi vaikuttaa, pienelläkin panoksella, kotikuntansa asioihin. Siksi me ehdokkaat olemme teidän käytettävissä, sillä ilman kuntalaisia ei ole valtuutettujakaan. Jokainen kuntavaaliehdokas ja tuleva valtuutettu tarvitsee kuntalaisen, Sinun panostasi, evästyksiäsi, apuasi ja vaikka vain ystävällistä katsettasi vaalikentillä.

Meillä pohjoisessa puhaltavat hyvät tuulet: matkailu elää nousukautta, teollisuus ja palveluliiketoiminta kasvavat ja lentoliikennettä ja muuta logistista saavutettavuutta on lisätty puhumattakaan etätyömahdollisuuksista.

Raija Lummi, torniolainen lehtori ja valtuutettu

FM, lehtori, Lapin ja Tornion Kokoomusnaisten puheenjohtaja

lauantai 25. maaliskuuta 2017

Tehdään uusia matkailutuotteita.

Kemi osasi tehdä jäätyneestä merestä tuotteen. Sampo, jäänmurtaja. Matkailuvaltti. Toinen on Lumilinna. Meidän pitää Torniossa ottaa mallia tästä. Matkailulla on potentiaalia. Torniokin on merikaupunki, meillä on saaristoa unohtamatta tietenkään Tornionjokea, ainoaa vapaana  virtaavaa jokea, johon lohi ja siika nousee. Meillä on kaikki mahdollisuudet. Matkailu nousuun!


Tornio, kansainvälinen kaksoiskaupunki on kaunis neljänä vuodenaikana. Ottakaamme siitä vaarin.
 Vi ska ta vara på det.
Kuva on Perämereltä hiihtoreissultani maaliskuun alussa. Moni turisti maksaisi tästä maltaita, jos osaisimme tuotteistaa tämän kauneuden. Luonnon ehdoilla, hiljaisuutta ja rauhaa vaalien.

perjantai 24. maaliskuuta 2017

maanantai 20. maaliskuuta 2017

Myötä- ja vastamäessä – vanhetessa mäki jyrkkenee


Raija Lummi, ehdokas Torniossa numerolla 127 

Sanotaan, että on kolmenlaisia ihmisiä: niitä, jotka ovat omaishoitajia, niitä, joista tulee omaishoitajia ja niitä, jotka ovat omaishoidettavia. Tornion väki ikääntyy vauhdilla. Vanhusväestö lisääntyy ja sitä kautta myös huonompikuntoisten määrä kasvaa. Samaan aikaan yhä useampi seniori hoitaa puolisoaan kotona. Myötä- ja vastamäessä. Se on luvattu ja se pitää.

 Omaishoitosopimuksen tehneet saavat omaishoidontukea. Heinäkuussa 2016 tulleen lain mukaan omaishoitosopimuksen tehnyt saa 2-3 vrk kuussa vapaata.  Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Hoidettavan hoito on järjestettävä sille ajalle, joko kotona tai intervallihoidossa. Hoidettava ei aina halua lähteä kotoa pois ja omainen ei ”raski” puolisoaan tai omaistaan minnekään viedä ja siksi omaishoitajat sinnittelevät ja väsyvät. Siksi kotona annettavaa hoitoapua on lisättävä kunnissa. Systeemiä on kehitettävä.

 Yksi laitospaikka maksaa Torniolle noin 70 000 euroa vuodessa, mutta kotona hoidettu henkilö maksaa vain noin 17 000 euroa vuodessa. Omaishoitoa tulee siis kehittää kunnallisella tasolla sekä taloudellisista että inhimillisistä syistä.

 Laitospaikoista pyritään pois ja senioreja pyritään hoitamaan kotona. Se onkin ihmiselle luonnollista ja kannatettavaa. Mitalin toinen puoli on kuitenkin se, että puoliso – yleensä myös ikääntynyt – vanhenee ja väsyy samaan tahtiin, vaikka hän onkin se vahvempi osapuoli kodissa.

Omaishoitaja on omaishoidon erikoisasiantuntija. Kunnan tulee auttaa jaksamista järjestämällä virkistymismahdollisuuksia, intervallipaikkoja, mutta myös kohtaamis- ja infotilaisuuksia, joissa omaishoitaja voi kertoa tuntemuksiaan ja antaa kehittämisehdotuksia omaishoidon kehittämiselle. Omaishoitajan ammattitaitoa on kunnioitettava. Usein keskustelukin ja vaikuttamisen kokemus auttavat jaksamaan arjessa. Kolmas sektori on tärkein linkki omaishoidossa. Sen tulee saada kunnan ja kunnon tuki toiminnalle!

 Kolmas sektori ei riitä, vaan myös valtion on tultava enemmän vastaan asiassa. Omaishoitajien pyynnöt ovat hyvin konkreettisia ja edullisia, esimerkiksi hoidettavan apuvälineiden verovähennys, jonka ansiosta omaishoidettavien itsemääräämisoikeus kasvaa ja hoitaja pääsee hetkeksi irtaantumaan kotoa. Omaishoitajalta puuttuu usein tieto omista oikeuksistaan, joten ”jonkun” on annettava tarvittava tieto oikeuksista. Suomalainen ”tiedon pihtaamiskulttuuri”  on laitettava romukoppaan, Ei ole paluutta entiseen, jolloin eri sukupolvet asuivat samassa pihapiirissä toisiaan auttaen.

 Ikä-ihmiset myös ostavat palveluita ja tuovat elannon monen yrittäjänkin pöytään. Harmaat pantterit miehittävät kansalaisopistojen kerhot ja kulttuuririennot, täyttävät konsertit ja tapahtumat. Vanhukset toimivat myös itse vapaaehtoistyössä, huolehtivat siinä sivussa omasta kunnostaan ja hyvinvoinnistaan. Kunta ja koko yhteisö siis hyötyy siitä, että omaishoitaja jaksaa. Vanhusväki tuo myös elinvoimaa kuntiin!

 Jos emme ennakoi ihmisten ikääntymisestä koituvaa haastetta ja keskity pureutumaan ennakoivasti omaishoitoon, edessämme on hoitopommi, joka voi räjähtää käsiin. Kuka hoitaa, jos omaishoitaja ei jaksa?Raija Lummi, valtuutettu, kuntavaaliehdokas (kok), Tornio

maanantai 13. maaliskuuta 2017

Pohjoisen tuulahdus kuntavaaleihin - Suomen Nainen -lehti ilmestyi

Ohessa linkki pdf-tiedostoon, jossa uunituore lehti Suomen Nainen ja kirjoitukseni siitä, miksi kannattaa olla mukana kuntapäättäjänä ja pyrkiä jatkokaudelle valtuustoon sekä miksi kuntalaisten kannattaa olla yhteydessä omaan ehdokkaaseensa.sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Raija Lummi – koulusydämellä 

Hyvää Koulua! Pidän kovaa ääntä koulun puolesta!Lue kirjoitukseni myös Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajien sivuilta alla olevasta linkistä. Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Torniosta. Olen ollut koulutuslautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja nyt olen hallituksen jäsen, joten olen aitiopaikalla kuntalaisen kaikkiin käytännön asioihin.

Olen lehtori Lapin ammattikorkeakoulussa. Koulutukseltani olen filosofian maisteri Oulun yliopistosta, aineinani saksa ja ruotsi. 2000-luvun alussa valmistuin opinto-ohjaajaksi ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Hamkissa, Hämeenlinnassa.

Olen kauppa- ja kulttuuriopettajien yhteysopettaja Torniossa. Yhdistystoiminta on sydäntä lähellä. Pidän ääntä koulutuksen puolesta. Olen ollut pian 30 vuotta lehtori ammatillisella puolella. Yleissivistävä koulu on kaiken perusta. Varhaiskasvatus ja alakoulu luovat perustan lapsen koulutielle.

Pisa-peruskoulu pitää pelastaa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Lukion ja ammatillisen 2. asteen pitää pysyä lähellä nuoren kotia tai muuta hänen tukiverkostoa. Ammattikoulun käyneillä pitää jatkossakin olla yhtäläiset mahdollisuudet hakea jatko-opintoihin korkeakouluun ja yliopistoon. Tätä ei saa unohtaa päätöksiä tehtäessä. Siksi ammatillista koulutusta ei saa liiaksi kaventaa vain muutamaan koulutukseen ja liikaa työelämän kapeita ja ohimeneviä tarpeita tottelevaksi. Silloin mennään ojasta allikkoon ja oppi kaatuu ojaan. Yleissivistävyys tulee turvata myös ammatillisessa koulutuksessa!

Otan ammattikorkeakoulussa vastaan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet edelliset kouluasteet. Arvostan suuresti kollegoideni työtä opiskelijan aiemmilla kouluasteilla. Mitä paremmin koulu toimii opiskelijani aiemmilla kouluasteilla, sitä paremmin voin jatkaa työtäni opiskelijoiden tukijana ja opettajana.

tiistai 7. maaliskuuta 2017

Perheet ja työelämä


Aikuisten työllisyys ja lasten hyvinvointi ennen kaikkea


Työ tekijäänsä kiittää. Työllisyysaste on Suomen koh­talon­kysymys, ja siksi sitä on onnistuttava parantamaan. Usein perheiden ja työelämän edut asetetaan vastakkain, vaikka todellisuudessa ne ovat yhtä ja samaa asiaa.


Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten, lasten kuin kansantaloudenkin kannalta.

Suomessa on mentävä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat siihen vähiten. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen tulee edetä askel kerrallaan.


Ensimmäinen askel maksuttomaan varhaiskasvatukseen otettiin maaliskuun alussa, jolloin pienituloisten 2–3 hengen perheiden maksut laskivat. Kokoomusnaisten puoluekokousaloite on pohjana kokoomuksen julkistamalle Perheet ja työelämä –asiakirjalle. Siinä on tärkeimmät sekä perheitä että työelämää koskevat linjaukset.


Ensimmäisenä tavoitteena on maksuton, laadukas ja pedagoginen osapäiväinen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Jokaisella on oltava taustasta riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää omat vahvuutensa. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen polun ensimmäinen askel ja OECD:n mukaan kaikkein vaikuttavinta koulutusta.


Toiseksi on luotava perheille sujuva arki. Tässä on myös asenteissa tarkistamista mm. työpaikkojen ja koko yhteiskunnan perheystävällisyyttä lisäämällä. Lisäksi lyhytaikaisen lastenhoitoavun saamista on helpotettava, mm. kotiavun saamisen helpottamista ilman perheen sosiaalipalvelun asiakkuutta.


Kolmantena ja tärkeimpänä on koko perhevapaajärjestelmän uudistaminen jo tällä vaalikaudella. Haluamme lisätä perhevapaiden joustavuutta ja valinnanvapautta. Nykyisessä mallissa on liiankin tiukat raamit sille, milloin vapaita saa käyttää ja missä järjestyksessä. Uusi malli myös mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Perhevapaamalli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.


Kokoomus esittää konkreettisina keinoina 5 viikon äidille maksettavan odotusrahan, vuoden mittaisen ansiosidonnaisen vanhempainvapaan, josta molemmille vanhemmille kiintiöidään 3 kk sekä 6 kuukauden joustavan hoitorahan (800 e), jonka vanhemmat jakavat haluamallaan tavalla. Täysimääräisenä tuet riittävät siihen asti, kunnes lapsi on 1,5 vuotias ja puolitettuina 3 vuotiaaksi asti. Puolitettunakin alin etuus on 400 e/kk, mikä pärjää nykyiselle kotihoidon tuelle tason ja keston osalta. Ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti.


Yhteiskunnan tukijärjestelmien on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja vältettävä kannustinloukkujen muodostumista sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja kannustaa töihin.


Raija Lummi, kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (kok) Tornio

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon. FM, lehtori, kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen, Tornon ja Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja, perheenäiti.