tiistai 8. toukokuuta 2018

Kiitos äänestäjille ja tukijoille Arinan vaaleissa! Uusi pesti alkaa toukokuun lopun koulutuksella.


Kiitos!

keskiviikko 4. huhtikuuta 2018

www.arina.fi/vaalit

Kauppa kannattaa Pohjois-Suomea,
Ehdokaskuvaus Kauppa kannattaa Pohjois-Suomea! Olen torniolainen kielten ja viestinnän opettaja. Opetan kaupan ja kulttuurin alalla Torniossa tulevia tradenomeja ja kuvataiteilijoita. Kaupan ja yrittämisen ala on tuttu minulle työn lisäksi myös pienyrittäjänä toimivan mieheni kautta. Olen kotoisin Torniosta, jossa isoäitini oli kauppias varhaislapsuudessani ja äitini myyjä ensin anopilla, sitten Tornion Sokos-tavaratalossa. Kaupallinen ala on seurannut minua elämässäni lapsuudesta tähän päivään. Haluan pitää kauppaa ja siten elinvoimaa Pohjois-Suomessa ja omalla alueellani Meri-Lapissa ja rajakaupungissa esillä. Haluan kehittää Osuuskauppa Arinaa vielä paremmaksi. Kannatan myös lähiruokaa ja uusia avauksia! Olen myös kaupunginvaltuutettu Torniossa.


Äänestys on helppoa pankkitunnuksillasi.

https://eeva.digia.com/arina/login.jsf?o=arina&e=arina&l=fi&faces-redirect=true
torstai 8. maaliskuuta 2018


Sote-sinkkuroijat uhkaavat uudistusta

Kosmos tuli koettelemaan hallitusyhteistyötä. Pari kokoomuksen pääkaupunkiseudun kansanedustajaa on painanut paniikkinappulaa loppumetreillä. Hyvähän siellä on sinkkuroida, kun palvelut ovat ratikanvälin päässä.
Olemme loppusuoralla lakien valmistelussa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Puolueet virittelevät syksyn maakuntavaalivankkureitaan. Maakuntavaalit ja suunniteltu sote-uudistus kesäkuussa istuvat samoissa vankkureissa. Vankkurit kallistuvat ilman toista.

Olemme historiallisen lähellä ratkaisua. Nykyjärjestelmä ei yksinkertaisesti enää toimi. Se ei pysty takaamaan riittäviä palveluita kaikille suomalaisille ympäri Suomen. Koko sote-uudistus lähti pakon asettamasta tarpeesta. Suomen väestö vanhenee, lapsia syntyy ennätysvähän, ja ihmiset tarvitsevat koko ajan enemmän palveluita. Samalla myös työssäkäyvän väestön osuus pienenee. Tällä yhtälöllä osaa kuka vain laskea, että nykytilanne on kestämätön.
Kokoomus ei halunnut alun perin näin montaa maakuntaa. 5 maakuntaa olisi riittänyt leveiksi hartioiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnalle. Hallitus-kompromississa kuitenkin sovittiin, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Sovitulla asialla pitäisi nyt mennä eteenpäin.

Miksi uudistus? Nykyisessä kuntapohjaisessa järjestelmässä erot peruspalveluiden laadussa ja saatavuudessa ovat liian suuret. Tarkoitus on koota palvelutuotannon järjestäminen lukuisista yksiköistä omine hallintoineen maakuntatasolle, saman katon alle. Tämän lisäksi valinnanvapaus tuo myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat mukaan tuotantoon. Maakunnalla on järjestäjänä vastuu siitä, että asiakasseteleitä myönnetään oikeaan tarpeeseen. Tämä on kirjattu uuteen valinnanvapauslain luonnokseen selvästi.
Ensimmäistä kertaa palveluiden keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio. Peruspalvelut ja erikoissairaanhoito lähentyvät toisiaan. Oman kunnan terveyskeskuspalvelun on oltava lähellä ja niin tehokasta, että se vähentää erikoissairaanhoitoon menoa. Tästä tulee säästöä ja laatua. Uudistuksessa kuntia ohjataan selkeästi kehittämään omaa terveyskeskusta!

Valinnanvapaus lisää ihmisen itsemääräämisoikeutta, turvaa palveluiden saatavuuden ja kirittää palveluiden tuottajia parempaan laatuun. Samalla vahva julkinen sektori pitää huolen siitä, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tämä on niin ikään laissa varmistettu. Erikoissairaanhoidossa on jatkossakin pääosin julkinen tuotanto, jota yksityinen täydentää.

 Sote-uudistusta kehitetään toiminnassa. Maakunnilla, paikallisilla palveluntuottajilla ja maakuntiin valittavilla päättäjillä on tärkeä rooli. Tämän vuoksi vankkureissa istuvat sekä tulevat maakuntapäättäjät että sote-puolen toimijat. Paikallisella tasolla pitää toimia oikein. Uudistus itsessään ei tee sotesta toimivaa.  Hoitopoluissa on tärkeää, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vastuu ihmisen palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta on yhteinen. Toimivat yhteistyömallit ja toimintatavat syntyvät tässäkin käytännön työn kautta.  
Sote-uudistusta ei ole varaa viivästyttää yhtään enempää. Ilman uudistusta ja sen hyvää toimeenpanoa kustannukset jatkavat kasvuaan ja ihmisten terveyserot kärjistyvät entisestään. Tähän Suomella ei ole varaa.  Lisäksi uudistuksen sosiaalipalveluille on vihdoin annettava sille kuuluva sija. Sote ei ole vielä valmis, mutta uudistus on tehtävä.

Raija Lummi, torniolainen kuntapoliitikko, Lapin ja Tornion Kokoomusnaisten pj,

Kokoomuksen Naistenliiton hallituksen jäsen

perjantai 8. joulukuuta 2017

Lähisuhde- ja perheväkivalta vaatii nopeita ja konkreettisia toimia


Suomi täytti 100 vuotta. Suomen naiset saivat ensimmäisinä maailmassa äänioikeuden. Maatamme pidetään tasa-arvon edelläkävijänä.

Kuitenkin Suomen naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhde- ja perheväkivalta on vielä tabu ja valitettavan yleistä. Väkivalta vaatii välittömiä toimia rikosten kitkemiseksi. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille, ja joka kolmas Suomen nainen kokee elämänsä aikana kumppaninsa tekemää väkivaltaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista. Rikosten kitkeminen Suomesta vaatii nykyistä mittavampia toimia niin tapausten ennaltaehkäisyyn, väkivallan uhan alla elävien suojeluun, kuin jo uhriksi joutuneiden auttamiseen. Väkivaltaa on torjuttava mittavasti.

Vuoden 2017 alussa valtioneuvosto on asettanut toimikunnan, jonka on määrä valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva ohjelma vuosille 2018-2021. Työssä väkivallan torjumiseksi tulee kiinnittää huomio nopeaan puuttumiseen sekä tukipalveluihin.

Apua tarvitsevien ja uhan alla elävien oikea-aikainen kohtaaminen edellyttää terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä poliisin välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostamista. Viranomaisille on koulutuksen avulla taattava myös vahva ammattiosaaminen ja tarvittavat työkalut väkivaltaepäilyn tapauksiin puuttumiseen.

Meillä tapahtuu myös järkyttävää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siksi myös lastensuojelun sekä varhaiskasvatus- ja opetustoimen linkittyminen väkivallan vastaiseen työhön on ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja elämään. Kaikilla on oikeus elää ilman väkivallan uhkaa iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Ilmainen palvelunumero 080 005 005 on ympäri vuorokauden auki. https://www.nollalinja.fi/


Raija Lummi, torniolainen kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Naistenliiton hallituksen jäsen

perjantai 17. marraskuuta 2017

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitu...
http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf


Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitukseen. Tavoitteeni on saada uusi nuori kokoomusnainen Torniosta Jaana Kostiainen varalle liittohallitukseen. Show must go on, Uusia pitää saada mukaan vaikuttamaan.