keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Matkailu on merialueellaamme mahdollisuus"Kalat kuuluvat mereen,  tuulivoimalat eivät"

Ympäristöministeriö pyysi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTK) lausuntoa Länsi-Lapin maakuntakaavan tuulivoima-alueiden kalastovaikutuksilta. RKTK on toimittanut lausunnon aiemmin myös Lapin liitolle koskien samaa Länsi-Lapin maakuntakaavaa. Selvitykset ovat yksiselitteiset: kannattaa ensin tutkia ja vasta sitten hutkia. Tornion Röyttän edustan mahdollisten merituulivoimaloiden haitalliset vaikutukset koskettaisivat koko Tornion- Muonionjoen laajaa jokialuetta ja ihmisiä jokien molemmilla rannoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on korostanut lausunnoissaan riittävien ennakkoselvitysten välttämättömyyttä, koska tuulivoiman rakentamisen ympäristövaikutuksista ei ole aiempaa kokemusta Perämeren olosuhteissa. Onneksi Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta merialueen tuulivoima-alueen tv 2281 lain vastaisena. Harmittavaa kyllä Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.6.2014 alueen osayleiskaavan tuulivoimarakentamisen. Itse äänestin luonnollisesti sitä vastaan.

RKTK muistutti lausunnossaan sitä tosiseikkaa, että Tornionjoki on yksi maailman suurimmista ja tuottoisimmista lohijoista sekä luultavasti tuottoisin Itämeren vaellussiian kutujoki. Myös me tavalliset kaloista sen kummemmin ymmärtämättömät olemme saaneet viime kesänä lukea lehdestä valtavista lohisaaliista ja siihen liittyvästä matkailun virkistymisestä alueellamme.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti